top of page

Je bent sneller in je eentje, maar je komt verder met elkaar.

HOME

Noest is een netwerk van bevlogen professionals, waarbij iedereen zijn eigen specialiteit heeft. Noest richt zich op de organisatieprocessen én op de organisatiecultuur. De kracht van Noest is dat zij veel verder gaat dan alleen advies. 

 

Samenwerken met Noest betekent dat jouw organisatie de weg naar duurzaamheid inzet. Dit betekent voor veel mensen in de organisatie een nieuwe manier van denken. Noest helpt bij de probleemdefinitie en plan van aanpak. Noest begeleidt bij de implementatie en realisatie van ideeën en oplossingen. 

 

De visie van Noest Duurzaam is dat wij moeten investeren in onze leefomgeving om op de lange termijn te kunnen blijven profiteren van wat de wereld ons te bieden heeft. 

Noest helpt organisaties verder te kijken dan alleen financiële winst. Duurzaamheid draagt bij aan het lange-termijn resultaat van organisaties. 

 

Is jouw organisatie er klaar voor? Neem dan contact op voor een kennismaking!

NOESTE ARBEID

NOESTE AANPAK

Noest:[ 'druk, ijverig, toegewijd'] staat symbool voor aftakking in ons denken en doen. Noest Duurzaam is in 2020 opgericht uit de passie om samen met bevlogen mensen duurzame veranderingen te realiseren. 

Circulaire Economie

De circulaire economie gaat

veel verder dan afval alleen. 

Biodiversiteit

Met onze focus op

economische groei zijn we de waarde van de natuur vergeten.

Energietransitie

Wordt de energietransitie

ook gedragen en omarmd

door de bevolking?

PIJLERS

Wonen en Werken

In een gezonde omgeving

komen we tot de beste ideeën.

Mobiliteit en Transport

Deze tijd vraagt om

nieuwe duurzame oplossingen

voor mobiliteit en transport. 

Gezondheid en Welzijn

Brede welvaart als

nieuwe indicator voor de gezondheid van onze economie.

Circulaire Economie

Circulaire Economie

De circulaire economie gaat veel verder dan afval alleen. Het heeft impact op het hele businessmodel waarin ontwikkeling & innovatie, inkoop en materiaalgebruik aan de basis staan voor een circulair businessmodel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van gebruikte materialen en de mogelijkheid om apparatuur te repareren. Of is er een mogelijkheid dat jouw leveranciers geleverde goederen weer terugnemen aan het einde van de levensduur? Aan de hand van de laatste inzichten werkt Noest Duurzaam gestructureerd aan een goede procesanalyse en gaat aan de slag met de transformatie naar een circulaire organisatie.

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met een eenzijdige focus op economische groei in tijden van verstedelijking en industrialisatie zijn we misschien wel vergeten wat de natuur bijdraagt aan ons welzijn en aan de economie.

De waarde van een rijke natuur is moeilijk in geld uit te drukken. Maar we zijn wel afhankelijk van diezelfde rijke natuur voor een duurzame toekomst. Herstel van de biodiversiteit is nodig om de balans in de natuur te herstellen. Dit is belangrijk voor de landbouw, maar ook om overlast van bijvoorbeeld de eikenprocessierups tegen te gaan. Er zijn talloze mogelijkheden om direct of indirect een bijdrage te leveren. Ontdek samen met Noest Duurzaam de waarde van een betere biodiversiteit en welke bijdrage jouw organisatie kan leveren.

Energietransitie

Energietransitie

De energietransitie is in volle gang.  Zon- en windenergieprojecten vinden plaats op land en water. Er wordt gesproken over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van isolatie van woningen en gebouwen. Misschien wel de belangrijkste schakel in de energietransitie is de steun en de betrokkenheid in de maatschappij. De energietransitie vraagt niet alleen om nieuwe manieren van energie opwekken, maar ook van nieuwe manieren om de kosten en de opbrengsten te verdelen tussen bedrijven, overheid en de bevolking.   Noest Duurzaam verbindt groepen mensen met elkaar om elke keer weer tot de beste oplossingen te komen. 

Wonen en Werken

Wonen & Werken

We willen wonen op een fijne plek en we willen werken in een omgeving die het beste uit onszelf haalt. Noest Duurzaam kijkt op een moderne manier naar dit thema. In een gezonde woon- en werkomgeving komen mensen het beste tot hun recht en komen we tot de beste ideeën. De transitie naar een duurzame organisatie brengt ook een cultuurverandering in de organisatie met zich mee. Welke keuzes kun je en wil je met jouw organisatie hierin maken? Krijgen medewerkers genoeg tijd om tot rust te komen binnen onze 24-uurs economie?  Is er een goede afbakening van werk en privé? Noest Duurzaam wil het beste resultaat uit jouw organisatie halen door aandacht te hebben voor wonen & werken.

Mobiliteit en Transport

Mobiliteit & Transport

Nederland is een ondernemend land. Mobiliteit en transport is altijd belangrijk geweest in de Nederlandse geschiedenis. Deze tijd vraagt echter om nieuwe oplossingen om mobiliteit en transport te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst.

Op welke manier kunnen bedrijven en organisaties het beste gebruik maken van de nu al bestaande oplossingen en infrastructuur en welke aanpassingen zijn er nodig om aan de vraag van de toekomst te voldoen. Noest Duurzaam wil samen met jouw organisatie oplossingen implementeren die inspirerend en vernieuwend zijn.  

Gezondheid en Welzijn

Gezondheid & Welzijn

We staan er misschien niet elke dag bij stil. Gezondheid en welzijn zijn eigenlijk de belangrijkste bouwstenen van waaruit wij mogelijkheden creëren en plannen maken in het leven. Het is belangrijk om te realiseren dat de keuzes die je dagelijks maakt een impact hebben op de gezondheid en het welzijn van onszelf en anderen. Een stap terug doen in opbrengst en efficiëntie kan een stap vooruit  betekenen in gezondheid en welzijn. Dit komt tot uitdrukking in de zogenaamde brede welvaart. Wat kun je als organisatie nu betekenen in dit thema? Behalve communicatie en voorlichting zijn er keuzes die we kunnen maken om noodzakelijke stappen vooruit te zetten.   

OVER
202108 portret Kris 435px.png

OVER MIJ

Ik ben Kristiaan Smits en woon met mijn gezin in Dwingeloo.

Na mijn opleiding tot Technisch Bedrijfskundig Ingenieur heb ik 20 jaar gewerkt in het bedrijfsleven. Hierbij heb ik internationaal veel ervaring opgedaan op het gebied van productieprocessen en bijbehorende goederenstromen. Als project manager heb ik talloze optimalisaties gerealiseerd waarbij zowel bedrijfsresultaat én het sluiten van kringlopen voorop stonden. Mijn expertise ligt bij het in gang zetten van meetbare veranderingen op het gebied van 
kwaliteitsmanagement en duurzaamheid.

Met Noest wil ik oplossingen implementeren voor de lange termijn voor de hele keten. Hierbij heb ik aandacht voor de menselijke kant van de processen en de organisatiecultuur: hoe zijn medewerkers professioneel en emotioneel betrokken bij het werk en de organisatie en hoe halen we met elkaar het beste resultaat. 

 

CONTACT

CONTACT

— Leggeloo 60 
— 7991 PZ  Dwingeloo

— kristiaansmits@noestduurzaam.nl

— 06 - 1089 2394

Bedankt voor je bericht! 

bottom of page